Χειρουργικες Επεμβασεις

Εγχειρήσεις σε παιδιά – εφήβους:

 

 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αμυγδαλοτομή (τμηματική αφαίρεση αμυγδαλών)
 • Αδενοτομή (Κρεατάκια)
 • Παρακέντηση Τυμπάνου
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων
 • Αντιμετώπιση όγκων κεφαλής και τραχήλου
 • Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων κόλπων
 • Τυμπανοπλαστική
 • Σμίκρυνση ρινικών κογχών
 • Χειρουργική ρινικού διαφράγματος
 • Ανάταξη κατάγματος ρινικών οστών
 • Αφαίρεση συγγενών συριγγίων
 • Χειρουργική διάνοιξη συγγενών ανωμαλιών του δακρυικού πόρου
 • Πλαστική αποκατάσταση υπερτροφικών ουλών
 • Ωτοπλαστική
 • Ενδοσκοπική διάνοιξη ατρησίας ρινικής χοάνης

 

 

Εγχειρήσεις σε ενήλικες:

 

 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αμυγδαλοτομή (μερική αφαίρεση αμυγδαλών)
 • Αδενοτομή (κρεατάκια)
 • Χειρουργική σε ασθενείς με υπνική άπνοια – ροχαλητό
 • Ρινοπλαστική
 • Χειρουργική ρινικού διαφράματος
 • Σμίκρυνση ρινικών κογχών
 • Χειρουργική ρινικής βαλβίδως
 • Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων κόλπων
 • Αφαίρεση όγκων κεφαλής και τραχήλου
 • Αφαίρεση λεμφαδένα τραχήλου
 • Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου (λειτουργικός και ριζικός)
 • Παρωτιδεκτομή με πλαστική αποκατάσταση ελλείματος και τομή Face Lift
 • Αντιμετώπιση όγκων λάρυγγα, φάρυγγα και στοματικής κοιλότητας
 • Χειρουργική με laser στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου
 • Μερική και ολική λαρυγγεκτομή
 • Αφαίρεση και πλαστική αποκατάσταση δερματικών αλλοιώσεων κεφαλής και τραχήλου
 • Ωτοπλαστική
 • Πλαστική αποκατάσταση ουλών
 • Τυμπανοπλαστική
 • Μαστοειδεκτομή
 • Ρυτιδοπλαστική
 • Βλεφαροπλαστική
 • Φωνοχειρουργική
 • Χειρουργική αντιμετώπιση ρινόρροιας εγκεφαλονωτιαίου υγρού
 • Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων του ρινοδακρυϊκού πόρου
 • Αποκατάσταση λάρυγγα μετά από βλάβη του κάτω λαρυγγικού νεύρου
 • Πλαστική τραχεοστομία
 • Αποκατάστηση διάτρησης ρινικού διαφράγματος
 • Ενδοσκοπικός καθετηριασμός της ευσταχιανής σάλπιγγας