Υπηρεσιες

 • Ωτοσκόπηση μέσω μικροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας (HD)
 • Καθαρισμός έξω ακουστικού πόρου (αφαίρεση βύσματος)
 • Πλήρης ωτονευρολογικός έλεγχος
 • Διάγνωση και θεραπεία οξείων και χρόνιων φλεγμονών ωτός
 • Διαβούλευση ασθενών με εμβοές και ίλιγγο (ζάλη)
 • Διάγνωση και θεραπεία όγκων ακουστικού πόρου και μέσου ωτός
 • Διάγνωση και θεραπεία δερματικών όγκων πτερυγίου ωτός
 • Μελέτη της μορφής του πτερυγίου του ωτός και ανάλυση για ασθενείς προς ωτοπλαστική

 

 • Πρόσθια ρινοσκόπηση (εξέταση ρινός)
 • Αντιμετώπιση ροχαλητού και υπνικής άπνοιας
 • Ενδοσκόπηση ρινός και παραρρινίων κόλπων (μέσω άκαμπτων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων υψηλης ευκρίνειας)
 • Διάγνωση και θεραπεία οξείων και χρόνιων φλεγμονών ρινός και παραρρινίων κόλπων
 • Διάγνωση και θεραπεία όγκων ρινός και παραρρινίων κόλπων
 • Διάγνωση και θεραπεία δερματικών όγκων ρινός
 • Μελέτη της μορφής της εξωτερικής ρινός και ανάλυση για ενδιαφερόμενες/ ενδιαφερόμενους προς ρινοπλαστική

 

 • Εξέταση στοματικής κοιλότητας, φάρυγγα και λάρυγγα με άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκόπια
 • Φωνιατρικός έλεγχος
 • Εξέταση κατάποσης
 • Προληπτικός καρκινολογικός έλεγχος κεφαλής – τραχήλου
 • Υπέρηχος κεφαλής – τραχήλου
 • Διάγνωση και θεραπεία οξείων και χρόνιων φλεγμονών στοματικής κοιλότητας, φάρυγγα και λάρυγγα
 • Διάγνωση και θεραπεία όγκων κεφαλής – τραχήλου
 • Διάγνωση και θεραπεία δερματικών όγκων κεφαλής – τραχήλου με ανάλυση της πλαστικής αποκατάστασης