Επικοινωνια

Δρ. Ευάγγελος Ι. Γιωτάκης

 

Εmail: info@drgiotakis.com

 

Τηλέφωνο για ραντεβού: 1535, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, απογευματινά ιατρεία, Γιωτάκης Ευάγγελος

 

Διεύθυνση: Α’ ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Βασ. Σοφίας 114, 11527 Αθήνα